Våre reiser

REISEBESTEMMELSER

Bestilling og betaling
For flerdagsturer blir skriftlig bekreftelse/ krav om forhåndsbetaling sendt ut senest 1 uke etter bestilling. Der det er mindre enn 6 uker til avreise eller turer som koster mindre enn kr. 2.000,- vil det kun bli sendt ut sluttfaktura. Kontroller at bekreftelsen stemmer med din bestilling.
Forhåndsbetaling:
Reiser under kr. 5.000,- kr. 500,- pr. pers
Reiser fra kr. 5.000,- til kr. 10.000,- kr. 1.000,- pr. pers
Reiser over kr. 10.000,- kr. 2.000,- pr. pers.
Der cruise er en del av reisen faktureres den 90 dager før avreise. Der fly er en del av reisen sendes sluttfaktura 60 dager før avreise. Andre reiser faktureres 30 dager før avreise.
For de som ønsker å betale med kredittkort (kun Visa og Mastercard):
Vi sender alltid ut krav om forhåndsbetaling og faktura på våre turer. Når du/dere har mottatt den tar dere kontakt med kontoret med kortopplysninger så vi får belastet kortet.
Gebyr for betaling med kredittkort. Gebyret vil være 3% av fakturasum som er vår kostnad til kredittkortselskapet. Dette blir lagt til når betalingen gjennomføres.

Avbestilling eller uteblivelse
Avbestilling av tur må skje muntlig eller skriftlig til Jarlsberg Travel AS. Ikke betalt krav om forhåndsbetaling eller faktura er ikke gyldig avbestilling. Jarlsberg Travel AS kan da innkreve eventuelle påløpne omkostninger

Ved reiser som inkluderer buss og hotell:
Følgende regler gjelder for avbestilling: Mer enn 30 dager før avreise: Arrangøren beholder et administrasjonsgebyr på kr. 250,- p.p. F.o.m. 30 dager t.o.m. 15 dager før avreise: Arrangøren beholder forhåndsbetalingen. F.o.m. 14 dager t.o.m 4 dager før avreise: Arrangøren belaster 50 % av reisens pris. Ved avbestilling f.o.m. 3 dager før avreise, uteblivelse eller om kunden mangler de nødvendige papirer for gjennomføring av turen: Arrangører belaster 100 % av reisens pris. Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller, og reisens pris er basert på at to eller flere personer disponerer samme rom/lugar har arrangøren rett til å ta ut tillegg for de resterende personer i henhold til gjeldende prislister.
Ved reiser som inkluderer fly:
Mer enn 60 dager før avreise: Arrangøren belaster administrasjonsgebyr (kr 500.- pr. person). F.o.m 59
t.o.m. 30 dager før avreise: Arrangøren belaster 50 % av reisens pris. F.o.m. 29 dager før avreise t.o.m.
avreise: Arrangøren belaster 100% av reisens pris.
Ved reiser som inkluderer cruise:
Mer enn 90 dager før avreise: Arrangøren belaster forhåndsbetaling (kr 2.000.- pr. person). F.o.m 89
t.o.m. 30 dager før avreise: Arrangøren belaster 60 % av reisens pris. F.o.m. 29 dager før avreise t.o.m.
avreise: Arrangøren belaster 100% av reisens pris.

Avbestilling p.g.a. sykdom: 
Det er viktig at alle som reiser har gyldig reiseforsikring med avbestillingsforsikring inkludert. Kontakt ditt forsikringsselskap for kjøp av forsikring. Sjekk spesielt beløps- og aldersbegrensninger.

Avlysning av tur
Vi forbeholder oss retten til å kansellere turer som ikke har nok deltagere. (Min.20 personer) Avlysningen må meldes til kunden senest 20 dager før avreise. For turer med inntil 6 dagers varighet må avlysning meldes kunden senest 10 dager før avreise.

Priser/endringer

Våre priser er basert på avtaler som er gjort ved bestillinger hos leverandører. Endringer, for eksempel valutakurser, avgifter, oljetillegg, skatter m.m. som vi ikke har kontroll over, vil medføre prisendringer.
Arrangøren tar forbehold om trykkfeil og forandringer i reiseruten som kan inntreffe ved uforutsette hendelser.


Klager/reklamasjoner/tvister:
Klager: Klager må fremsettes for reiseleder/sjåfør på stedet, for da å kunne forsøkes rettes straks.
Reklamasjoner som ønskes fremsatt etter hjemkomst må være skriftlige, og oss i hende senest 14 dager etter turens slutt.
Hvis kunden mener det foreligger en mangel som gir rett til avslag i pris eller godtgjørelse, er vedkommende pliktet til å gi arrangørens representant beskjed om dette omgående og på stedet.
Tvister: Hvis det mellom arrangør og kunde oppstår uenighet om forståelsen av de alminnelige reisevilkårene og arrangørens egne vilkår for øvrig, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan kunden bringe saken inn for Reklamasjonsnemnda for pakkereiser. Øvre Slottsgate 18 - 20, 01570 Oslo, innen 4 uker etter endelig svar fra arrangøren, og denne har opplyst om fristen. 

ANNEN REISEINFORMASJON

Pass/visum
Det er viktig å ha gyldig pass på alle turer utenfor Norge, selv om pass ikke er påkrevd i land som er
med i Schengenavtalen. Pass er eneste gyldige identifikasjon, og barn må ha egne pass.
Vi søker om visum for våre kunder der det kreves. Personer med pass fra andre land kan ha andre bestemmelser. Derfor bør disse henvende seg til egen ambassade og be om hjelp til å finne ut om eksisterende regler. Kunden må selv sørge for å ha med gyldig pass, eventuelt visum, forsikringer og andre nødvendige reisedokumenter.
Bevegelseshemmede
Vi gjør oppmerksom på at våre sjåfører, reiseledere og Jarlsbergverter ikke har kapasitet til å yte
særskilt assistanse til bevegelseshemmede ved transport, av- og påstigning, bæring av bagasje m.m.
Vi anbefaler derfor å reise med ledsager hvis kunden ikke er selvhjulpen.
Noen hotell i Norge og de fleste i utlandet er ikke tilpasset bevegelseshemmede. Det gjelder trange
heiser, smale dører, bratte trapper og annet. Noen båtselskaper ber om å få oppgitt evt. handicap.
På flere av turene våre har vi ”bysightseeinger” til fots. Disse betinger at man er bra til beins og kan
klare seg selv uten hjelp/assistanse.
Evt. bruk av rullestol/rullator/krykker MÅ oppgis ved bestilling.